Autobezobav | Všeobecné podmínky využívání služeb

Všeobecné podmínky využívání služeb Autobezobav

Vítá Vás Autobezobav, online platforma, která propojuje poskytovatele služeb kontroly ojetých vozů před koupí (dále jen “technici”) a jejich zákazníky.

Tyto Všeobecné podmínky využívání služeb (dále jen “VP”) jsou platné pro uživatele (dále jen pro “Vás”), kteří pro spojení s techniky využívají službu Autobezobav.

Informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany soukromí.


Využití služeb Autobezobav

Služba Autobezobav umožňuje zprostředkování uzavření smluv o kontrole ojetých vozů před koupí, uzavírané mezi Vámi a techniky na účet a jménem technika. Autobezobav není součástí smluvního vztahu uzavřeného mezi Vámi a technikem a nenese odpovědnost za plnění zprostředkované smlouvy mezi Vámi a technikem.

Poskytované služby jsou předmětem dohody výhradně mezi Vámi a technikem a musí být v souladu se všemi příslušnými místními zákony a předpisy. Použitím webových stránek Autobezobav s námi neuzavíráte žádnou závaznou smlouvu v souvislosti s Vašimi nároky na službu kontroly ojetého vozu. Jakékoli opravné prostředky, které mohou z předané žádosti o služby technika vyplývat, se týkají výhradně smluvního vztahu mezi technikem a Vámi. Výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoliv třetí stranu, například za techniky. Pouze poskytujeme platformu, která propojuje techniky a jejich zákazníky a v žádném případě nás nelze považovat za techniky či poskytovatele služeb kontroly ojetých vozů.

Neodpovídáme za osobní bezpečnost, zdraví či bezpečnost pasažéra či jeho majetku v průběhu přepravy technikem na místo prohlídky vozu. V případě, že máte pochybnosti o řidičských schopnostech technika, požádejte o ukončení přepravy a neprodleně nám tuto skutečnost nahlaste.

Neodpovídáme za činnost či nečinnost žádného z techniků, ani za nepřímé škody, tj. za Vám způsobené škody vzniklé jako vedlejší důsledek hlavní škody či újmy nebo v případě, kdy v době přijetí těchto VP nebylo možné tento typ škody z Vaší ani z naší strany důvodně předpokládat, ani za nezajištění provozu webových stránek Autobezobav.

Ohledně správnosti informací, komentářů a jiných materiálů zveřejněných na webových stránkách Autobezobav neposkytujeme žádné záruky či garance, ani nestanovujeme žádné podmínky.


Prohlídka

Úkony související s prohlídkou vozu technikem, prezentované v rámci služby Autobezobav, jsou obvyklé a doporučené pro všechny techniky a na jejich dodržování je brán zřetel při Vašem hodnocení technika po ukončení nebo v průběhu využití služeb technika. Autobezobav nespecifikuje přesný postup a úkony související s prohlídkou ojetého vozu technikem. Každý technik využívá takové postupy a úkony, aby mohl co nejlépe posoudit skutečný stav ojetého vozu a dát zákazníkovi co nejpřesnější informace a doporučení. Využitím služeb technika berete na vědomí, že se jedná o subjektivní posouzení daného vozu a z povahy ojetých vozů nelze na vůz ani výsledek kontroly v budoucnu uplatňovat jakoukoliv záruku technika, ani služby Autobezobav.


Cena

Ceny uvedené na stránkách Autobezobav jsou orientační a mohou se měnit. Vždy záleží na finální domluvě mezi Vámi a daným technikem. Přesnou cenu služeb technika ovlivňuje především vzdálenost daného technika od místa prohlídky vozu. Odesláním poptávky ještě neuzavíráte smlouvu mezi Vámi a technikem.


Změny těchto všeobecných podmínek

Tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb se mohou příležitostně měnit. Tyto případné změny vstupují v platnost ihned po jejich zveřejnění a/nebo rozeslání elektronickou poštou. Svým dalším přístupem na webové stránky Autobezobav a jejich využitím po provedení těchto změn stvrzujete přijetí těchto změn.


Ostatní

Provozovatelem služby Autobezobav je Jaroslav Černý, IČ 05504511. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné a platné od 1.1.2019.

Autobezobav neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do svých systémů a neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti svých služeb.